Bocheńskie dzieci - nasza najlepsza inwestycja
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Bocheńskie dzieci - nasza najlepsza inwestycja

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Wartość projektu: 439 247,00 zł
Kwota dofinansowania: 439 247 zł (100%)
Wkład własny: 0,00 zł (0%)
Jednostka realizująca: Miejski Zespół Edukacji
Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. - 31.07.2013 r.
Cel projektu: Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 5 i 7 w Gminie Miasta Bochnia, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Zakres projektu: Główne działania w projekcie:
W PSP1 zrealizowano następujące zajęcia:
1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno- przyrodniczych
4) socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
6) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych tanecznie
7) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie
8) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
9) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie
10) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie
11) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo ze szczególnym uwzględnieniem jęz. angielskiego
12) rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zajęć komputerowych.

W PSP2 zrealizowano następujące zajęcia:
1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych
4) socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
6) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
7) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie
8) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo.

W PSP4 zrealizowano następujące zajęcia:
1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych
4) socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
6) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
7) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych tanecznie
8) rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie
9) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego.

W PSP5 zrealizowano następujące zajęcia:
1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych
4) socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
6) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

W PSP7 zrealizowano następujące zajęcia:
1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych
4) socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
6) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Stan realizacji: projekt zrealizowany